Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết 148 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về "quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là hội nghị quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của Nghị quyết số 06 và phổ biến chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết này, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Trong thực hiện, theo người đứng đầu Chính phủ, cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng cấp, từng ngành.

“Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển. Điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: N.Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng cần xác định rõ khâu quyết định và tạo nên sự đột phá, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị hiệu quả, bền vững, trước hết là công tác quy hoạch đô thị.

Ông cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch trong quá trình phát triển đô thị; ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Bên cạnh việc phát triển từng đô thị, phải chú trọng đến phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới để nâng cao hiệu quả chung của các đô thị.

Theo ông Trần Tuấn Anh, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần phù hợp, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia. Đặc biệt, gắn kết với 4 vùng động lực quốc gia trọng yếu và hệ thống các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông Tây để nâng cao hiệu quả chung của hệ thống đô thị quốc gia.

leftcenterrightdel
 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ảnh: N.Bắc

“Yêu cầu về việc hình thành, phát triển các mô hình hệ thống đô thị mới có khả năng chống chịu thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống đô thị vệ tinh để giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn… cũng là những vấn đề cần có cơ chế phù hợp thực tiễn”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói.

Ngoài ra, ông cho rằng phát huy, khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị, chú trọng phát triển kinh tế đô thị trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc nghiên cứu sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị nhưng vẫn bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển cũng là những vấn đề mà chính quyền các cấp đang trăn trở về cơ chế, chính sách, cũng như đang nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp phù hợp với tính đặc thù của địa phương mình”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho hay.

Về phát triển kinh tế đô thị, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75%, đến năm 2030 đạt khoảng 85%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung ương đạt bình quân 25-30% vào năm 2025, 35-40% vào năm 2030.

Việt Nam có khoảng 950-1.000 đô thị vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động xác định 11 chỉ tiêu cụ thể.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị trên toàn quốc đạt khoảng 950-1.000 đô thị năm 2025 và khoảng 1.000-1.200 đô thị năm 2030.

Đến năm 2025 có 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị; hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN vào năm 2030…

33 nhiệm vụ cụ thể theo 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu đã được Chính phủ đưa ra nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết 06.

Bộ trưởng cho rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và quyết tâm triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, đô thị Việt Nam sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đáp ứng yêu cầu bền vững trong giai đoạn tới, xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng của đô thị. 

Hương Giang