Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”, Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19, UBND thành phố Hải Phòng hướng dẫn tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn, áp dụng từ 00h00 ngày 23/10/2021.

Đối với người đến từ các địa bàn có dịch (vùng màu đỏ - nguy cơ rất cao, vùng màu cam - nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng), áp dụng theo Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe.

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Đối với đoàn công tác đi đến/về từ các địa bàn có dịch (vùng màu đỏ - nguy cơ rất cao, vùng màu cam - nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng) vào thành phố phải có Văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và thực hiện:

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Tự theo dõi sức khỏe và lấy mẫu test nhanh/RT-PCR vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 (đối với người ở trên 7 ngày).

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7.

Đối với những người trở về từ các địa bàn khác: Nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp (tương ứng với màu vàng, màu xanh theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng), thực hiện tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K, nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau mỏi cơ... phải báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Đối với người nhập cảnh: Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét  nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe ngày tiếp theo.

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Người đã hoàn thành cách ly tại các địa phương khác: Đối với người đã hoàn thành cách ly ở địa bàn có dịch (vùng màu đỏ - nguy cơ rất cao, vùng màu cam - nguy cơ cao theo bảng hướng dẫn cách ly hàng ngày của Sở Y tế Hải Phòng) khi về Hải Phòng: Phải thực hiện cách ly 07 ngày tại nơi lưu trú (khách sạn được thành phố phê duyệt) hoặc cách ly chặt chẽ tại nhà và phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly.

Đối với những người hoàn thành cách ly ở các địa bàn còn lại khi về Hải Phòng phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày, tuân thủ 5K, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi về/đến địa phương.

Đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Văn bản số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế.

Đối với người về Hải Phòng bằng đường sắt và đường hàng không thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

UBND các quận, huyện chỉ đạo kiểm tra các điều kiện cách ly tại nhà, chỉ thực hiện cách ly tại nhà khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19, nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly tập trung tại các khách sạn được thành phố phê duyệt và phải tự chi trả các kinh phí liên quan trong quá trình cách ly; trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ, địa phương báo cáo UBND thành phố.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm với sự quản lý của chính quyền địa phương, thực hiện treo biển thông báo “gia đình đang có người thực hiện cách ly y tế” để cộng đồng biết, hỗ trợ. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về các hoạt động này.

Thực hiện các hướng dẫn của Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch và các địa phương khác về địa bàn.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Việc thống kê, rà soát người đang lưu trú trên địa bàn chưa được tiêm vắc xin, phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tiêm vắc xin cho những đối tượng này, sớm đạt mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn.

Văn bản này thay thế Mục 2, Mục 4 Văn bản số 7748/UBND-VX ngày 13/10/2021 và các văn bản đã ban hành của UBND thành phố có nội dung trái với nội dung của văn bản này.

Trong trường hợp có các quy định mới của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBNDthành phố sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh phù hợp. UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện

Kim Thành