Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng tân Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và nhìn nhận THADS là một trong những đơn vị quan trọng của Bộ Tư pháp, do đó, việc lựa chọn và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thái đã được lãnh đạo Bộ cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhấn mạnh các vụ việc THA ngày càng nhiều, tính chất phức tạp ngày càng gia tăng, thách thức, Bộ trưởng Tư pháp mong muốn trên cương vị mới là Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS, ông Nguyễn Quang Thái sẽ rèn luyện bản lĩnh, sắc bén hơn nữa về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng trọng trách được giao.

Ông Nguyễn Quang Thái có 26 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp, kinh qua nhiều chức vụ, trong đó phần lớn thời gian công tác tại đơn vị THADS. Ông Thái cũng là người tham gia thiết kế, xây dựng để trình Quốc hội thông qua Luật THADS đầu tiên.

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS là ông Mai Lương Khôi đã được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thái Hải