Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng vừa quyết định tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12; đồng thời bỏ quy định các hoạt động phải kết thúc trước 22 giờ hàng ngày.

Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện đã quy định tại Công văn số 3818 ngày 16/11/2021 của UBND TP HCM.

Các cơ sở phải đáp ứng quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Hàng quán được hoạt động theo từng cấp độ dịch. Đối với địa bàn cấp độ 1 (nguy cơ thấp) và cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), các cơ sở hoạt động bình thường mới.

Đối với địa bàn cấp độ 3 (nguy cơ cao), các cơ sở được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; đồng thời không được bán, không để khách sử dụng thức uống có cồn.

Riêng với địa bàn cấp độ 4, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không được phục vụ ăn, uống tại chỗ.

UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ đồ uống có cồn không đúng quy định; xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, địa phương cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến hết ngày 30/11. Các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; đồng thời phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hàng ngày. 

Đinh Mười