Tại hội nghị, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, tính từ ngày 18/6/2020 đến nay đã có hơn 2.000 lượt tin, bài tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố, phản ánh phong phú và sinh động lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội thành phố; có gần 900 tin, bài đăng trên 60 báo và tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương về tình hình kinh tế xã hội của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Văn Trà cho biết, một số điểm mới và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Năm nay việc thanh tra thi sẽ thực hiện theo 03 cấp, gồm cấp bộ, cấp tỉnh và các đoàn thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đăng ký dự thi nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu thí sinh vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi, môn thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cho các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đánh giá cao thời gian qua các cơ quan báo chí của thành phố và báo chí Trung ương trên địa bàn đã thực hiện tốt những định hướng tuyên truyền, thông tin rõ nét những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và các hoạt động về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, của lãnh đạo Chính phủ tại Hải Phòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận những kiến nghị của các cơ quan báo chí nêu tại giao ban và yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát thông tin và sớm cung cấp lại cho các cơ quan báo chí.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ Ĩ; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố với những nội dung trọng tâm, cơ chế chính sách đặc thù của thành phố; các kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các ngày lễ, các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7 và 8.

Kim Thành