UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành, người dân thực hiện ngay việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke, các sự kiện tập trung đông người từ 0 giờ ngày 3/8/2020.

Không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng (ngoài trường học, công sở, bệnh viện...). Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, nhà máy, công trường, cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho khách hàng, công nhân, người lao động… kể cả việc vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Các địa phương có biển căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc có tiếp tục hoạt động hay đóng cửa các bãi tắm; chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Sở Y tế cần sẵn sàng, bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế như công cụ, phương tiện, vật tư y tế và cán bộ, nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng, nhất là khi có ca nhiễm trong cộng đồng.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm, vật tư đáp ứng nhu cầu xét nghiệm; báo cáo UBND tỉnh về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm.

CTV Thành An