Thời gian nhân dân vào viếng Đại tướng khoảng 30 phút, trước khi đến chương trình viếng của các, bộ ngành, tỉnh thành phố nên ai đi cũng rất khẩn trương. Dòng người xếp hàng dài từ đường Tăng Bạt Hổ, chạy dọc vườn hoa Pasteur đến cổng nhà Tang lễ Quốc gia. Rất nhiều người mang theo di ảnh Đại tướng và rất nhiều đôi mắt đỏ hoe, nhiều người lẵng lẽ lau nước mắt.

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng
 
Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng
Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

Quang Phong - Việt Hưng

(Theo Dân trí)