Theo nguồn tin từ người dân cho biết, chiếc siêu xe này thuộc một cơ quan tại Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nếu đúng như phản ánh thì việc cấp tỉnh sử dụng xe có giá trị lớn là hoàn toàn không đúng.

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/8/2015 quy định rõ về tiêu chuẩn định mức xe công cho các chức danh như sau: Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) được trang bị xe ôtô phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) từ nguồn xe điều chuyển hoặc mua mới với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe đến không quá 1,1 tỷ đồng/xe.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, nếu đúng Gia Lai sử dụng xe Luxus LX 570 gắn biển xanh, giá trị trên 7 tỷ đồng là hoàn toàn không phù hợp. Do vậy, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và trả lời cho dư luận được rõ.

Khuất Nguyên