Sau gần 5 năm triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) ngành BHXH qua dịch vụ bưu chính cho thấy, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí cho đơn vị sử dụng lao động...

Tạo sự hài lòng cho đơn vị sử dụng lao động

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, giai đoạn 2014- 2019, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, toàn quốc có gần 26,5 triệu hồ sơ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 61,5 triệu kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho đơn vị sử dụng lao động hoàn toàn do cơ quan BHXH trả cước phí.

Hiện 100% bưu điện tỉnh, TP đã ký kết hợp đồng với BHXH địa phương triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ BHXH từ các đơn vị tham gia BHXH đến cơ quan BHXH và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục BHXH từ cơ quan BHXH đến các đơn vị tham gia BHXH.

Với BHXH Việt Nam, công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần giảm số lượt đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Kết quả tích cực trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần không nhỏ vào thành tích về cải cách TTHC của ngành BHXH.

Sự phối hợp này cũng làm giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH sau khi được giải quyết do cơ quan BHXH chủ động trong việc trả hồ sơ, theo dõi được số lượng và thành phần hồ sơ trả cho đơn vị theo từng ngày.

Đồng thời, giảm số lượt đơn vị trực tiếp đến cơ quan BHXH để thực hiện giao dịch hồ sơ, qua đó phòng ngừa, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực do doanh nghiệp không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ giải quyết TTHC.

Những kết quả này bước đầu tạo sự hài lòng cho các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho thấy, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ hài lòng cao như: TP. Hồ Chí Minh: 98%, Hải Dương: 98%, Quảng Ninh: 95%...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống phần mềm

Song, theo phản ánh của BHXH một số tỉnh, hiện nay, tiến độ tiếp nhận, chuyển phát TTHC qua bưu điện có lúc, có nơi còn chậm, chưa đúng thời gian theo hợp đồng cung cấp dịch vụ và vẫn còn để xảy ra tình trạng chưa đảm bảo an toàn trong chuyển phát, gây mất, thất lạc hồ sơ.

Trước hạn chế này, tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp giữa 2 ngành BHXH và Bưu điện mới đây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, từ đầu tháng 10/2019, đơn vị này đã thành lập “Tổ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với BHXH Việt Nam” nhằm nâng cao chất lượng công việc, trong đó có công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ngành BHXH.

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để sớm khắc phục tình trạng chuyển phát chậm hồ sơ, hạn chế tối đa việc thất lạc, mất, hư hỏng hồ sơ; bố trí nguồn nhân lực ổn định, đủ điều kiện thực hiện công việc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành phần mềm tiếp nhận và theo dõi hồ sơ, kết nối liên thông với ngành BHXH.

Còn cơ quan BHXH sẽ nhập phiếu hẹn trên hệ thống phần mềm sau đó đóng gói gửi cho Bưu điện để hoàn thiện chuyển phát tới đơn vị sử dụng lao động; đồng thời thống kê giám sát hồ sơ trên hệ thống phần mềm này; giảm tải công việc cho cán bộ BHXH khi tiếp nhận và trả lời đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào công tác chuyên môn.

2 ngành sẽ  tăng cường giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ; phòng ngừa, hạn chế các sai sót, thất lạc hồ sơ; nghiên cứu để xây dựng những tiện ích trên điện thoại di động giúp các cá nhân, đơn vị có thể chủ động hơn trong việc đặt yêu cầu, nhận hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết công việc của mình…

Hiện, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát và tra cứu hành trình bưu gửi. Hiện tại phần mềm này đang triển khai thử nghiệm tại địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn từ tháng 5/2019.

Ngoài ra, từ cuối năm 2016, phần mềm theo dõi hồ sơ đã được triển khai thí điểm tại 8 tỉnh, thành phố. Một số địa phương đã có phần mềm định vị hành trình của bưu gửi trên trang web của bưu điện tỉnh (Hà Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, An Giang...) giúp người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu hành trình của hồ sơ một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Trần Kiên