Kết quả đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại sẽ được gửi qua tin nhắn SMS tới các đơn vị tham gia bảo hiểm vào ngày 01 hàng tháng.

Nội dung tin nhắn (ví dụ) là “kính gửi Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN: Số tiền đã đóng tháng 05/2019 là 9.249.473.860 đồng; số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là -214.541.737 đồng; số tiền dự tính phải đóng tháng 06/2019 là 8.931.964.403. Chi tiết liên hệ BHXH TP Hà Nội”.

Ngoài ra, để minh bạch hóa thông tin và để lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nắm được thông tin về việc trích chuyển dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai bổ sung tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử đến lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vào ngày 06 của tháng. 

Nội dung tin nhắn (ví dụ) là “tháng 04/2019, Mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị BHXH thanh toán là 11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”.

BHXH Việt Nam lưu ý, khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu.

BHXH tỉnh, TP triển khai trong phạm vi quản lý; không thực hiện việc gửi tin nhắn trùng với các nội dung tin nhắn mà BHXH Việt Nam đã triển khai.

Trường hợp BHXH tỉnh, TP có nhu cầu gửi tin nhắn khác với nội dung nêu trên, báo cáo về Trung tâm Công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam để Trung tâm tổng hợp báo cáo lãnh đạo ngành.

Với người dân, doanh nghiệp cũng có thể tự tra cứu thời gian đóng BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT thông qua cú pháp tin nhắn gửi đến 8179.

1. Tra cứu thời gian đóng BHXH:

TC BHXH {mã số BHXH}

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 gửi đến 8179

Nội dung tin nhắn nhận được:

Mã số BHXH: 0110129425, thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; thời gian tham gia BHTN: 8 năm 8 tháng

2. Tra cứu thời gian đóng BHXH theo khoảng thời gian:

TC BHXH {mã số BHXH} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm}

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 012016 122017 gửi đến 8179

Nội dung tin nhắn nhận được:

Mã số BHXH: 0110129425, thời gian tham gia BHXH: 2 năm; thời gian tham gia: 2 năm (tổng thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)

3. Tra cứu thời gian đóng BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

TC BHXH {mã số BHXH} {từ năm} {đến năm}

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi đến 8179

Nội dung tin nhắn nhận được:

Mã số BHXH: 0110129425, Thời gian tham gia BHXH: 1 năm 11 tháng; thời gian tham gia BHTN: 1 năm 6 tháng (tổng thời gian tham gia BHXH: 9 năm 7 tháng; tổng thời gian tham gia BHTN là 8 năm 8 tháng)

4. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

TC BHYT {mã thẻ BHYT}

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHYT hc4010110129425 gửi đến 8179

Nội dung tin nhắn nhận được:

Mã thẻ: HC40101101129425, Nơi ĐKKCB BĐ: Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, giá trị sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 30/6/2018.

5. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ:

TC HS {mã hồ sơ}

Ví dSoạn tin nhắn Tc hs 03524_G/2018/04904 gửi đến 8179

Nội dung tin nhắn nhận được:Hồ sơ 03524_G/2018/04904: BHXH đã xử lý xong hồ sơ. Vui lòng đến nhận kết quả.

Khánh Vân