Trong 2 ngày (12 và 13/2) có 7 người cư trú tại xã Sơn Lôi (vùng dịch Covid – 2019) di chuyển về các địa phương trong huyện Trấn Yên, trong đó xã Hưng Thịnh 4 người, xã Việt Cường 3 người. Ngay sau khi nắm tình hình, các trường hợp này đã được Ban Phòng chống dịch của huyện vận động và đưa về cơ sở cách ly của tỉnh Yên Bái.

Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, xác nhận có sự việc cách ly 4 người sinh sống ở địa bàn xã. Trong 4 người bị cách ly này, có một người xuống Vĩnh Phúc làm ăn và lấy vợ ở đó. 

Địa phương đã khử khuẩn khu vực gia đình các trường hợp bị cách ly và theo dõi những người tiếp xúc với các trường hợp trên. Hiện những người xung quanh chưa có biểu hiện gì về bệnh dịch.

BB