Đi đầu cải tổ, cải cách

Năm 2017, Bộ Công Thương đã tiên phong cắt giảm đầu mối 5 đơn vị (từ 35 xuống còn 30 đầu mối, trong đó có 26 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập). Bên cạnh đó, số lượng tổ chức cấp Phòng tại Bộ Công Thương đã được cắt giảm mạnh mẽ. Tại các cục, vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ đã cắt giảm 72 đơn vị cấp phòng (tương đương giảm 36,5% số phòng).
Bộ Công Thương cũng đã cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện có. Đây được coi là một quyết định lịch sử, thể hiện Bộ Công Thương là Bộ đi đầu trong công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính. Tất cả 298 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó có 11 nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 41 nhóm dịch vụ công mức độ 3 và cả 154 dịch vụ công này đều đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn. 

Xử lý các dự án “đắp chiếu” tích cực và hiệu quả

Sau 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã nỗ lực, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng, mức độ thiệt hại của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp này trình Thường trực Chính phủ, Bộ Chính trị xem xét. 

Qua đó, Bộ Chính trị đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, khẩn trương, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng như Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khải thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án này. Đến nay, 5 nhà máy đã đi vào sản xuất, khắc phục dần thua lỗ; các dự án khác đều có lộ trình xử lý cụ thể theo nguyên tắc thị trường, không kéo dài gây thiệt hại cho Nhà nước.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, 1 trong 4 dự án có triển vọng thoát ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ khi đã có lãi 5,2 tỷ đồng trong năm qua.

Đóng góp chủ lực cho nền kinh tế

Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ USD, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao trên 21% là một dấu ấn quan trọng. Qui mô xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 lần đầu tiên đã vượt mức 420 tỷ USD, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Năm 2017 có 29 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, tăng thêm 4 mặt hàng so với năm 2016. Tăng trưởng xuất khẩu là điểm sáng của nền kinh tế, là động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2017.

Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ USD, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao trên 21%. Ảnh: CD

Việc bán đấu giá thành công cổ phần Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn giúp thu về cho Nhà nước gần 110.000 tỷ đồng cũng là dấu ấn nổi bật, là động lực cho sự thành công của các phiên thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tiếp theo.

Trong năm 2017, ngành Công Thương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của ngành do Quốc hội và Chính phủ giao về xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, tổng mức bán lẻ và lưu chuyển hàng hóa, chỉ số IPP của ngành công nghiệp đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. 

APEC - điểm sáng đối ngoại và hợp tác kinh tế

Việc tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 và Hội nghị Bộ trưởng các thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có vai trò rất quan trọng của Bộ Công Thương, không chỉ củng cố, nâng tầm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra những triển vọng hợp tác và phát triển.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành Công Thương năm 2017

1. Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, giảm số đầu mối trong bộ.

2. Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh.

3. Xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương tích cực, đạt kết quả bước đầu.

4. Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ USD, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao trên 21%.

5. Bán đấu giá thành công cổ phần Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thu về gần 110.000 tỷ đồng.

Ngành Công thương hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của ngành do Quốc hội và Chính phủ giao. Ảnh: CD

6. Ban hành Luật Quản lý ngoại thương 2017.

7. Ngành Công thương hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của ngành do Quốc hội và Chính phủ giao.

8. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 và Hội nghị Bộ trưởng các thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

9. Khởi công nhiều dự án sản xuất, lắp ráp ô tô lớn tại Việt Nam hướng tới thị trường khu vực.

10. Triển khai đúng lộ trình thay thế xăng khoáng RON 92 bằng xăng sinh học E5 RON 92 trên toàn quốc.

Ban  Mai