Nếu phát hiện vi phạm Sở GTVT sẽ kiến nghị xem xét thu hồi đối với các điểm vi phạm sau khi đã được kiểm tra nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm lần 2.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã thông báo hình thức thanh toán tạm thời giá trông giữ xe trên địa bàn thành phố theo hình thức IPARKING, trong đó yêu cầu cụ thể với Công ty Cổ phần Đầu tư CIS đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức trông giữ xe; người sử dụng dịch vụ trông giữ xe IPARKING.

Đơn vị tổ chức trông giữ xe phải trang bị đầy đủ tài khoản thanh toán tại các điểm trông giữ xe cho nhân viên trông giữ để thực hiện thanh toán hộ khách hàng.

Nhân viên kiểm soát đối với khách hàng vào gửi xe khi không có thẻ thanh toán. Thực hiện việc thanh toán hộ khách hàng theo quy trình: Thu tiền của khách hàng theo đúng giá quy định đồng thời thanh toán hộ (thẻ ngân hàng), in vé thanh toán cho khách hàng, có trách nhiệm báo cho khách hàng biết thời gian gửi đã hết để khách biết và thanh toán các giờ tiếp theo. Phải in phiếu từ hệ thống IPARKING để quản lý doanh thu.

Oanh Hữu