Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng hơn 7,8%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước.

Thu ngân sách của TP đạt 193.310 tỷ đồng, đạt hơn 48% dự toán, tăng hơn 7% so cùng kỳ, bình quân mỗi ngày TP thu 1.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 12% so cùng kỳ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những hạn chế, thách thức. Đó là các quy hoạch của TP chậm được điều chỉnh so với nhu cầu phát triển, thiếu đồng bộ. Việc triển khai quy hoạch còn chậm, chưa nghiêm túc. Đất đai dành cho phát triển dịch vụ và công nghiệp thiếu, hạ tầng cho phát triển dịch vụ không đồng bộ. Đây là một trong những nguyên nhân căn bản làm hạn chế thu hút đầu tư trong nước và quốc tế…

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để tăng tốc hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong đó, tiếp tục quán triệt chủ đề năm 2019 là đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54, đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh; khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân TP trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt giải ngân hết và hiệu quả các công trình từ nguồn vốn đầu tư công; cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, có kế hoạch mời gọi các doanh nghiệp lớn của các nước là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam; tích cực chuẩn bị để khởi công hình thành một khu công nghiệp mới dành cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ đạo UBND quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,3ha tại phường Bình An về chính sách hỗ trợ; hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ, tái định cư trình HĐND TP trong tháng 7/2019.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị HĐND TP xem xét lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội từ nay đến năm 2020 làm cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết này.

Đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả giám sát chuyên đề năm 2019 đối với chương trình đột phá về giảm ngập nước trong năm 2020; cần tập trung giám sát đối với chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, chương trình đột phá về cải cách hành chính.

Thiên Lý