Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung như: Đại cương về thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, một số văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo về ATTP, quản lý quảng cáo thực phẩm, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP, quản lý ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Nông nghiệp, quản lý ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương.

Lớp tập huấn cũng dành lượng lớn thời gian cho học viên thảo luận các bài tập xử lý tình huống liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; giải đáp các nội dung còn khó khăn, vướng mắc khi gặp phải tại cơ sở.

Trong quá trình tập huấn, học viên được đánh giá bằng bài kiểm tra kiến thức trước và sau tập huấn. 

Kết quả sau tập huấn, có 52,4% học viên đạt yêu cầu.

Chi cục ATTP đã có văn bản thông báo kết quả tập huấn đến tất các các học viên tham gia.

Qua các buổi tập huấn góp phần bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực quản lý cho các thành viên Ban Chỉ đạo ATTP trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Hồng Lê