Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Đối với Công an tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nhu cầu xuất cảnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp với các Sở, ban, ngành nắm tình hình công dân xuất cảnh, di cư, cư trú trái phép, vi phạm pháp luật ở nước ngoài; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, có kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép;

Tăng cường công tác đăng ký và quản lý cư trú; tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, thường xuyên trao đổi tin tức, tình hình về người địa phương xuất cảnh trái phép để tham mưu trong công tác quản lý, kiểm soát biên giới có hiệu quả.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện thông tin về các đối tượng xuất nhập cảnh, di cư bất hợp pháp, kịp thời trao đổi với lực lượng Công an và phối hợp trong xử lý, đấu tranh, ngăn chặn. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng ngừa xuất cảnh, di cư bất hợp pháp.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, chính sách xuất khẩu lao động; tăng cường xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, các cơ quan chức năng ở địa phương nắm tình hình công dân xuất cảnh, di cư trái phép ra nước ngoài.

Thái Hải