Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cấm đào đường, để thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, từ ngày 17/1 - 1/2/2020 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Sở yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công, trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 17/1.

Đối với các công trình có kế hoạch tổ chức thi công, tồn tại rào chắn trong dịp Tết Nguyên đán, các chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định về thi công công trình thiết yếu trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của UBND TP.

Minh Nhật