Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết: Hiện nay đang tập trung phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các hồ sơ thủ tục để trình các cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ông Bùi Xuân Cường kiến nghị, Hội đồng Thẩm định dự án điều chỉnh tập trung công tác thẩm định; Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND TP hoàn thành các thủ tục để sớm trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm định thiết kế kỹ thuật sớm xem xét thiết kế kỹ thuật các hạng mục Nhà ga Ba Son và Nhà ga Nhà hát TP, các hạng mục cơ điện cho nhà ga, trạm biến áp và các tòa nhà trong depot thuộc gói thầu số 2 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; đồng thời bổ sung thuế giá trị gia tăng để thanh toán cho các nhà thầu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, tham mưu ban hành chỉ thị. Trong đó, giao trách nhiệm cho những người có liên quan về công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, công việc liên quan đến trách nhiệm được giao, TP sẽ xem xét đánh giá cán bộ.

Các sở, ngành, quận, huyện có liên quan cần phối hợp tốt hơn, tích cực trao đổi cấp chuyên viên, cấp chuyên gia. Nếu cần thiết thì cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì triệu tập lãnh đạo các cơ quan liên quan để thống nhất các nội dung trình UBND TP cho ý kiến cuối cùng để thực hiện. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý về điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình HĐND TP điều chỉnh để có cơ sở báo cáo Trung ương bố trí vốn.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan yêu cầu ngày 20/8 phải hoàn thành đối với giá T2.

Thiên Lý