Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh những vấn đề liên quan đến dân sinh như an toàn giao thông, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch dự án…

Cử tri Lương Minh Sinh (phường Phước Long B) cho rằng, theo thông báo của UBND TP Hồ Chí Minh thì trước ngày 30/11/2019 sẽ xem xét bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghệ cao TP, nhưng đến nay vi sao chưa thấy triển khai cho người dân?

Giải trình các ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy thừa nhận đúng là việc xem xét bố trí tái định cư cho người dân có chậm.

Theo ông Bảy, hiện nay chính sách cho 41ha và chính sách cho các hộ dân có khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về cơ bản đã được TP chấp thuận và đang xử lý một số vấn đề về kỹ thuật.

Tổ công tác liên ngành đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và lãnh đạo TP đang xem xét phê duyệt. Sau khi UBND TP phê duyệt xong, quận 9 sẽ triển khai đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Về việc công bố bản đồ dự án Khu công nghệ cao, Chủ tịch UBND quận 9 thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, TP đã giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc mời người dân lên công bố, nhưng người dân không công nhận, dù bản đồ đã được Thủ tướng ủy quyền cho TP phê duyệt năm 2008 và trước đó có các bản đồ quy hoạch. Do vậy, cử tri cho rằng dự án Khu công nghệ cao không có bản đồ là không đúng.

Tuấn Minh