Năm 2019, trên địa bàn TP xảy ra 268 vụ cháy nổ, giảm 140 vụ so với năm trước; làm chết 1 người, bị thương 2 người; tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính hơn 25 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 53 người, bị thương 43 người. So với năm trước giảm 15 vụ, giảm 4 người chết, giảm 26 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và 2 người bị thương so với năm 2018.

N. P