Theo ghi nhận ban đầu, thiệt hại do sự cố trên khoảng 2.937 thùng hồ sơ, tài liệu lưu trữ như: Lệnh vận chuyển (2006 - 2017), hồ sơ xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của các đơn vị vận tải (2012 - 2016); văn bản đến và đi của Trung tâm (1997 -  2016); hồ sơ đề xuất về năng lực của các đơn vị vận tải tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (2009 - 2016)…

Đại diện Sở GTVT cho biết, toàn bộ vật kiến trúc của nhà kho trên diện tích khoảng 240m2

Hợp đồng thuê kho giữa Trung tâm và đơn vị cho thuê quy định rõ: Đơn vị cho thuê “đảm bảo việc trang bị hệ thống phòng chống chữa cháy đúng quy định, không để xảy ra cháy nổ. Trong trường hợp cháy nổ ảnh hưởng đến hồ sơ, tài liệu của bên A thì bên B (bên cho thuê - PV) chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Theo đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng đến công tác quyết toán trợ giá xe buýt thì một phần lớn hồ sơ bị thiệt hại là các hồ sơ hết thời hạn lưu trữ đang được Trung tâm thực hiện rà soát, phân loại và đang đề xuất tiêu hủy theo quy định. Phần còn lại là lệnh vận chuyển, hồ sơ xử lý vi phạm…

Các lệnh này vẫn còn bản lưu tại các đơn vị vận tải, bản chính các hồ sơ còn lại và hồ sơ quyết toán tổng hợp hiện được lưu trữ tại trụ sở chính của Trung tâm nên sự việc trên không ảnh hưởng đến quá trình quyết toán kinh phí trợ giá đang thực hiện, đại diện Sở này cho biết.

Trước đó, khoảng 22h ngày 2/5 đã xảy ra hỏa hoạn tại địa chỉ A10/40 đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ vật kiến trúc của nhà kho bị thiệt hại.

Đinh Mười