Với tỷ lệ trên 91,45% đại biểu tán thành, chiều 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Tổng đầu tư gần 23.000 tỷ đồng

Quốc hội quyết tổng mức đầu tư là 22.938 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí dự phòng phát sinh do trượt giá và biến động về số liệu đất đai.

Giải trình trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Khanh cho biết, theo nghị quyết cuối năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn giai đoạn 2016-2020 đã quyết định bố trí 5.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Song kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng rất lớn. Với tinh thần thực hiện dứt điểm, quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm thu hồi đất một lần, do đó, ngoài 5.000 tỷ đồng nói trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 15.000 tỷ đồng còn lại trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia để bố trí cho Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Như vậy, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước là 20.000 tỷ đồng. Phần vốn còn thiếu gần 3.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.

Để tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, phần vốn còn thiếu gần 3.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu.

Trường hợp không đủ sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, Chính phủ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa Trung ương và địa phương để điều tiết khoản thu từ việc khai thác quỹ đất theo quy hoạch vùng phụ cận Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Hoàn thành trước 2021

Dự án triển khai trên diện tích thu hồi gần 5.400ha, trong đó diện tích đất của Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là 5.000ha, 282 ha cho khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; 20ha đất cho khu nghĩa trang.

Riêng diện tích đất 5.000 ha dành cho Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, việc bố trí đất cho dự án cần bảo đảm đầy đủ các phân khu chức năng và có tầm nhìn cho tương lai hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Trong đó, diện tích đất dành cho các hạng mục thiết yếu của cảng hàng không là 2.750 ha, đất dành cho quốc phòng là 1.050 ha, đất dành cho các hạng mục phụ trợ và đầu tư xây dựng khu công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác là 1.200 ha.

Tuy nhiên, do đặc thù của dự án là thu hồi toàn bộ diện tích đất 5.000 ha, trong đó có nhiều diện tích chưa sử dụng ngay cho dự án nên được giao cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, có kế hoạch khai thác sử dụng để tránh hoang hóa, lãng phí.

UBND tỉnh Đồng Nai có thể cho thuê đất có thời hạn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, tiền thuê đất vẫn nộp về ngân sách như quy định.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Hàng năm, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án, tiếp tục chỉ đạo đảm bảo tiến độ thực hiện.

Thảo Nguyên