Để về đích NTM, từ năm 2010 đến nay huyện đã huy động các nguồn vốn đạt 4.786,2 tỷ  đồng, phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đến nay huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Về đường giao thông giai đoạn 2010-2018 đã đầu tư làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 350,3km đường giao thông các loại. Hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh ở 29 xã có 90 trường học ở 3 cấp học, trong đó có 30 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở. 

Giai đoạn 2010-2018, huyện đã đầu tư 254,7 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới 43 công trình trường học với 221 phòng học và 72 nhà hiệu bộ, chỉnh trang khuôn viên các nhà trường; mua sắm, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Đến nay huyện đã có thêm 38 trường đạt chuẩn, nâng số trường học đạt chuẩn lên 75 trường.

Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, huyện Quảng Xương có 23 chợ nằm trong quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh. Trong giai đoạn 2010 -2018 huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 16 công trình đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân với tổng nguồn vốn 21,2 tỷ đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích đạt trên 4.500ha/năm. Chuyển đổi được hơn 200ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, trong đó chuyển đổi sang trồng thuốc lào 150ha, trồng ngô 10ha, trồng hoa, rau màu các loại hơn 40ha; chuyển đổi một phần diện tích trồng cói kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (10ha tại xã Quảng Khê), mở rộng thêm 50ha ngô tăng tổng diện tích trồng ngô vụ Đông của huyện lên 500ha, năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha... 

Triển khai thực hiện thí điểm 13 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như chuỗi sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quảng Lưu với diện tích 9ha, xã Quảng Yên diện tích 12,8ha cung ứng sản phẩm sạch cho các bếp ăn, nhà hàng, siêu thị; chuỗi sản xuất lúa gạo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao...

 Văn Thanh