Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam chia sẻ, lực lượng phụ nữ luôn chiếm số đông trong cơ cấu lao động và thường là người “tay hòm chìa khóa” trong chi tiêu, mua sắm, trang bị các điều kiện phục vụ đời sống gia đình.

Vì vậy, “những năm qua, với vai trò, trách nhiệm là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Phụ nữ các cấp đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ và người dân tham gia BHXH, BHYT, thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020”, bà Liên nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp tổ chức được 32 lớp tuyên truyền tại cộng đồng với hơn 3.000 người dự; tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách BHYT, BHXH và phát các tờ rơi/thông tin về BHYT đến hộ gia đình, BHXH tự nguyện, BHYT cho học sinh sinh viên với hơn 3.000 tập.

Đáng chú ý, đã có 14/244 cơ sở Hội là đại lý tư vấn BHXH, BHYT; có 61/244 cơ sở Hội có mô hình tiết kiệm mua BHYT tại chi, tổ phụ nữ. Số phụ nữ mua BHXH, BHYT qua kênh Hội tính đến tháng 6/2019 là 15.630 phụ nữ.

Cũng theo bà Liên, Hội còn phát huy vai trò tham gia giám sát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ khó khăn sống trên địa bàn các thôn, xã được Nhà nước hỗ trợ; kịp thời đề xuất những trường hợp còn sót chưa được cấp. Tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp thu hút người dân tham gia thực hiện chính sách BHXH tự nguyện.

Qua công tác tuyên truyền BHXH, BHYT của Hội đã phát huy được hiệu quả góp phần phát triển hiệu quả đối tượng tham gia BHYT, đến năm 2018 là 92,5%. Số người tham gia BHXH tự nguyện đến ngày 31/7/2019 là 4.030 người, đạt tỷ lệ 42,4%.

“Các tầng lớp phụ nữ và người dân hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân, gia đình khi tham gia BHXH, BHYT. Số lượng hội viên phụ nữ tham gia BHYT tăng qua các năm. Người dân tin tưởng vào sự đúng đắn của chính sách BHYT, thay đổi được nhận thức trong việc sử dụng BHYT”, bà Liên thông tin.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Liên Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, vẫn còn có những hạn chế như: Việc tuyên truyền, giải thích, vận động hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện tỷ lệ chưa cao; hiểu biết của người dân về chính sách BHXH tự nguyện chưa sâu….

Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với ngành BHXH tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình tiết kiệm mua BHYT tại chi hội phụ nữ…

Trần Kiên