Theo báo cáo, tính lũy kế đến hết tháng 7/2019, toàn Bưu điện tỉnh phát triển hơn 9 ngàn đối tượng BHYT tự đóng mới và 59 ngàn đối tượng thu thường kỳ, đạt 62,2% so với kế hoạch số đối tượng BHXH đã giao, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2018.

“Công tác thu, nộp đảm bảo kịp thời theo đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn dòng tiền, thực hiện phát thẻ cho người dân ngay sau khi nhận từ BHXH”, ông Bình thông tin.

Với dịch vụ thu BHXH tự nguyện, toàn Bưu điện tỉnh đã tổ chức 184 hội nghị tuyên truyền với 6.518 người tham dự, đạt 115% so với kế hoạch hội nghị. Đến hết tháng 7, toàn tỉnh phát triển được 2.441 đối tượng, trong đó 2 đơn vị Nam Giang, Đông Giang đã hoàn thành kế hoạch năm.

Thời gian tới, theo ông Bình, toàn Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lại lực lượng đại lý thu hiện có, tổ chức đào tạo cho lực lượng mới để mở rộng cung cấp dịch vụ thu BHYT tự đóng.

Theo dõi phát triển người tham gia BHYT thuộc hộ cận nghèo, nông lâm ngư nghiệp. Nhanh chóng nắm bắt thông tin tại các vùng nông thôn mới (thoát nghèo) để triển khai tư vấn bán BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như hoàn thành được kế hoạch phát triển đối tượng của Bưu điện.

Triển khai chương trình thi đua, hỗ trợ chi phí để cán bộ, nhân viên, đại lý thu có thêm nguồn thu nhập khi tham gia phát triển đối tượng BHXH tự nguyện; triển khai hình thức tư vấn lẻ thông qua ngày hội bán hàng để phát triển thêm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Bưu điện tỉnh cũng sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức như: trực tiếp tư vấn, qua đài phát thanh địa phương, loa truyền thông của từng đơn vị tại các điểm giao dịch, để người dân nghe và hiểu trước khi tham gia hội nghị…

Để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, ông Bình đề nghị BHXH tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về vấn đề này từ tỉnh đến huyện.

“Hiện tại chỉ có huyện Điện Bàn thực hiện cấp sổ cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị, đề nghị BHXH nghiên cứu mở rộng hình thức này trên toàn tỉnh”, ông Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần tiếp tục tổ chức truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh qua hệ thống truyền thanh để người dân hiểu chính sách BHXH.

Trần Kiên