Trong 6 tháng năm 2019, BHXH tỉnh Phú Thọ đã phát triển tăng mới 217 đơn vị với 2.278 lao động cùng tham gia BHXH, BHYT. 

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo đối với công tác khai thác đối tượng và sự nỗ lực của viên chức, người lao động trong đơn vị. 

6 tháng năm 2019, BHXH tỉnh đã rà soát 2.812 doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, đạt tỷ lệ 100% số doanh nghiệp cần rà soát. 

Qua đó xác định 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động có tổng số 2.382 lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia. Từ đó, BHXH tỉnh đã gửi thông báo yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia đầy đủ cho người lao động. 

Những tháng còn lại năm 2019, BHXH tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu khai thác hơn 3.000 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, hoàn thành 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

Để đạt được chỉ tiêu đặt ra, BHXH tỉnh xác định, cán bộ thu cần tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt số lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT để yêu cầu đơn vị và người lao động chấp hành nghiêm túc Luật BHXH. 

Cùng với đó, phát huy vai trò công tác thanh kiểm tra, qua đó tuyên truyền, vận động và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động. Đặc biệt nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp từ đó mở rộng hiệu quả đối tượng tham gia BHXH theo quy định.

BHXH tỉnh Phú Thọ cũng phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với cán bộ trong toàn hệ thống BHXH tỉnh với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình"…

K.Vân