Số tiền hỗ trợ này đã được đại diện PVN thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển tới các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể: Nghệ An 500 triệu đồng, Hà Tĩnh 1 tỉ đồng, Thanh Hóa 500 triệu đồng, Quảng  Bình 2 tỉ đồng, Quảng Trị 1 tỉ đồng, Thừa Thiên - Huế 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên Tập đoàn là: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) ủng hộ 1,5 tỉ đồng và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho đồng bào các tỉnh miêng Trung bị thiệt hại do bão Wutip gây ra.

Đến nay, tổng số tiền Tập đoàn và các đơn vị thành viên ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão Wutip gây ra là 8,5 tỉ đồng.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” với các hoạt động quyên góp tiền, hiện vật hỗ trợ đồng bào những địa phương gặp khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt đã trở thành truyền thống văn hóa của cán bộ công nhân viên, người lao động ngành Dầu khí.

Hiện, các đơn vị thành viên PVN đang tiếp tục quyên góp để kịp thời có những hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10 vừa qua trong thời gian sớm nhất.

Trần Quý