Chi cục đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hành chính 03 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng, tịch thu 26 cá thể động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, có tổng trọng lượng là 34 kg với tổng tiền phạt vi phạm hành chính 58.000.000 đồng.

Các tang vật tịch thu đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nhằm phục hồi các tập tính hoang dã của loài trước khi thả về môi trường tự nhiên, trong đó có 5 cá thể Rùa đất lớn, 2 cá thể Rùa núi viền và 4 cá thể Rùa đầu to.

Ngoài ra, Chi cục đã tiến hành thả lại nơi cư trú tự nhiên 12 cá thể Rắn hổ mang, 2 cá thể Rắn cạp nong và 1 cá thể Mèo rừng. 

Bên cạnh đó, 1 cá thể Khỉ đuôi lợn và 1 cá thể Trăn đất đã được tiếp nhận và chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc.

Lực lượng kiểm lâm thả một cá thể Khỉ về môi trường tự nhiên sau khi được cứu hộ chăm sóc 

Ông Từ Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang cho biết trong năm 2018, Chi cục sẽ chỉ đạo các đơn vị cơ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg và Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, các loài động vật hoang dã và sản phẩm.

Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của CITES trong quản lý, gây nuôi, vận chuyển, buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Bình An