Tuyến đường Đồng Trà - Bằng Danh - Lưỡng Kỳ, xã Đồng Lâm có tổng chiều dài trên 4km; quy mô nền mặt đường theo tiêu chuẩn đường cấp C nông thôn. Có tổng mức chi phí đầu tư xây dựng trên 7,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ Chương trình 135.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và được sự ủng hộ, đồng thuận của bà con nhân dân trên địa bàn xã Đồng Lâm, đến nay, tuyến đường đã hoàn thành được trên 40% khối lượng công việc.

Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của tuyến đường, ngay từ khi triển khai dự án đã có 15 hộ gia đình trên địa bàn xã tự nguyện hiến đất với diện tích trên 500m2 để phục vụ việc xây dựng.

Ông Bàn Sinh Phiếu, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm - một trong những hộ dân đã hiến đất cho dự án chia sẻ: "Được sự tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền, gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất cho dự án. Sau khi tuyến đường được hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho gia đình tôi và người dân trong thôn thuận tiện về giao thông, phát triển kinh tế. Vì vậy gia đình tôi và bà con vui lắm, sẵn sàng hiến đất làm đường".

Tuyến đường Đồng Trà - Bằng Danh - Lưỡng Kỳ, xã Đồng Lâm hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân và từng bước củng cố mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn xã.

Công Sơn