Phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã Tân Dương, ông Phạm Văn Lương cho biết, dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/6/2016.

Ngày 4/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên ban hành Thông báo số 163/TB-UBND, chỉ đạo các ngành phối hợp với UBND xã Tân Dương thực hiện việc xác định nguồn gốc đất của các hộ dân nằm trong dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, để làm cơ sở cho việc tính toán, đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi. 

Do khu vực thu hồi đất để làm dự án có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở, nhưng không có giấy tờ chứng minh diễn biến, quá trình sử dụng đất, để xác định nguồn gốc, UBND xã Tân Dương cùng các cơ quan chức năng đã thông báo tới các hộ gia đình, cá nhân có bất kỳ loại tài liệu nào thì cung cấp cho UBND xã tại nhà văn hóa thôn hoặc tại trụ sở UBND xã Tân Dương, từ ngày 6/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019. 

Đến hết ngày 15/5/2019, các hộ dân nằm trong diện thu hồi đất không đến nhà văn hóa thôn hoặc trụ sở UBND xã Tân Dương cung cấp các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất.

Do đó, UBND xã Tân Dương cùng các cơ quan chức năng đã tự thu thập các tài liệu để xác định nguồn gốc đất cho các hộ gia đình, cá nhân; sau đó, ban hành trích lục nguồn gốc đất đai của các hộ dân được thu hồi đất công khai tại nhà văn hóa thôn và tại trụ sở UBND xã Tân Dương. 

Các hộ dân đã không đồng ý việc xác định nguồn gốc đất của cơ quan chức năng của huyện, nên đã gửi đơn kiến nghị lên huyện và các cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, UBND xã Tân Dương đang phối hợp với tổ công tác giải quyết kiến nghị của huyện, xuống từng hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong dự án được thu hồi, tiến hành thu thập các tài liệu có liên quan đến đất.

"Nếu người dân ủng hộ dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự kiến đến hết tháng 9 năm nay, sẽ hoàn thành việc thu thập thông tin liên quan đến quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã", ông Lương nói. 

Kim Thành