Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác BHXH, BHYT. 

Công tác tuyên truyền tập trung vào nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT; kết quả thực hiện chính sách, mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua tài liệu, phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên mở các chuyên mục tuyên truyền về các chính sách BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

BHXH tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề, tập huấn chính sách. Từ tháng 5/2018 đến 9/2019, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 117 hội nghị với 4.800 người tham gia và phát triển tăng mới hơn 2.500 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức 42 hội nghị truyền thông, phổ biến Luật BHYT sửa đổi, bổ sung cho cán bộ y tế tại 17 bệnh viện công lập, 180 xã, phường, thị trấn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 500 người sử dụng lao động của gần 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, hiện nay có hơn 227.000 người tham gia BHXH bắt buộc; hơn 6.600 người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 208.000 người tham gia BHTN. Ngành Bảo hiểm tích cực đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số thu hơn 3.900 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện nay, có 77.693 người đang được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại buổi khảo sát, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương; sự chủ động của BHXH Việt Nam trong công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong công tác tuyên truyền; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW; tác động của Nghị quyết 28-NQ/TW đến nhân dân, đặc biệt là người lao động và doanh nghiệp; việc tiếp nhận những thay đổi trong chính sách bảo hiểm như tăng tuổi nghỉ hưu, mức đóng bảo hiểm đối với người lao động; thay đổi phương thức tuyên truyền theo nhóm và đối tượng cần thiết…

Các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề trao đổi tại buổi khảo sát sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp, báo cáo để hoàn thiện hơn công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Thái Hải