Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL cho biết, xã hội hóa là một xu hướng và là một nguyên tắc quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và thư viện nói riêng.

Xã hội hóa góp phần thúc đẩy sự chung tay của xã hội đóng góp về trí tuệ, công sức, tài chính để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. Đó là một nhiệm vụ, đồng thời cũng là một giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển của văn hóa đọc.

Việc thu hút các cá nhân và tổ chức tham gia xây dựng phát triển văn hóa đọc và sự nghiệp thư viện biểu hiện tính dân chủ và huy động được sự đóng góp của xã hội vào phát triển sự nghiệp thư viện.

Trong những năm gần đây, chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa nói chung và hoạt động thư viện nói riêng của Đảng và Nhà nước đã, đang tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội. 

Phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

Trong Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", việc đẩy mạnh xã hội hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng.

“Trước thực tế đó, việc đánh giá lại thực trạng, những vấn đề đang đặt ra và những điều cần xúc tiến để đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển văn hóa đọc có một ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay" - bà Ngà nhấn mạnh.

Theo bà Ngà, để thúc đẩy xã hội hóa nhằm phát triển văn hóa đọc, cần phải thực hiện nhiều nội dung, từ định hướng trong Đề án "Phát triển văn hóa đọc cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", ngành Thư viện đã xúc tiến một số dự án như trang bị xe ô tô lưu động đa phương tiện cho các địa phương để mang sách đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Dự án mới triển khai nhưng số lượng người được thụ hưởng tăng rất nhanh. Dự án nâng cao việc sử dụng máy tính công cộng, trang bị sách cho trường học, thư viện cộng đồng... giúp người dân có thêm nguồn tài liệu phong phú.

Bà Ngà cũng cho biết, Bộ VHTT&DL đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Thông tin truyền thông về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện. 

Bộ VHTT&DL cũng phối hợp với Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng....

Bên cạnh đó, Vụ Thư viện còn phối hợp với các cơ quan tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tăng cường hợp tác, đẩy mạnh xã hội hóa thúc đẩy văn hóa đọc; vận động, quyên góp và nhận tài trợ hàng ngàn cuốn sách có giá trị, trang thiết bị thư viện từ các tổ chức, cơ quan, cá nhân...  

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá thực trạng và thành tựu trong việc thực hiện xã hội hóa văn hóa đọc ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực; hiệu quả cũng như bất cập trong quy định về quy đinh xã hội hóa hiện hành trong việc đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc. 

Các đại biểu cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm của các địa phương, các nước trên thế giới trong xã hội hóa phát triển văn hóa đọc; bàn các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam...

Thái Hải