Với chủ đề "Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0", các đại biểu đã mang đến hội thảo những tham luận mang tính chiều sâu về định hướng và giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, chiến lược phát triển thành phố thông minh và đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin...

Tại hội thảo, Hội Tin học Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT Việt Nam - Việt Nam ICT Index 2017.

Ở khối Bộ, các cơ quan ngang Bộ có dịch vụ công, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu chỉ số. Tiếp theo là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đứng cuối bảng xếp hạng lần lượt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Ở khối các cơ quan Chính phủ không có dịch vụ công, Thông tấn xã Việt Nam xếp thứ nhất, tiếp theo là Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ở khối các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, TP Đà Nẵng xếp thứ nhất, sau đó là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các đơn vị đứng cuối bảng lần lượt là tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh và Lai Châu.

Ngọc Phó