Cuộc tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện trên gần 3.000 địa bàn, trong đó có 163 địa bàn đặc thù. 

Tính đến thời điểm 0h ngày 1/4/2019, dân số tỉnh Thái Nguyên là 1.286.751 người, là tỉnh đông dân thứ 27 toàn quốc và đứng thứ 3 các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Sau 10 năm dân số tỉnh Thái Nguyên tăng 163.635 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,36%/năm.

Tỉnh có 410.267 người cư trú ở khu vực thành thị, chiếm 31,9% tổng dân số; 876.484 người cư trú ở khu vực nông thôn, chiếm 68,1%, tổng dân số của tỉnh. Năm 2019, tỷ lệ dân số thành thị của tỉnh đứng thứ 18 so với cả nước và đứng đầu trong số các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra. Ảnh: TH

Đây là cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện điều tra và đã thành công. Có 2 vấn đề lớn, quan trọng tác động đến kết quả của điều tra đó là: Công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và công tác tuyên truyền đã được thực hiện sâu rộng, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các điều tra viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều tra. 

Trong thời gian tới các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, các Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh điều hành để hoàn thiện kết quả và đưa ra các số liệu chính xác. Khi có kết quả chính thức đề nghị ngành Thống kê nhanh chóng cung cấp thông tin để các địa phương, ban, ngành khai thác, định hướng sử dụng hiệu quả; đồng thời tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 34 cá nhân; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 47 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Thái Hải