Văn bản số 3165 về việc trả lời đơn kiến nghị phản ánh của người dân tại tỉnh Điện Biên của Cục Đăng kiểm cho biết: Thời gian qua, Cục nhận được đơn từ Thanh tra Bộ chuyển đến với nội dung phản ánh việc Công ty TNHH Long Giang chuyên mua giấy tờ của những xe bị tai nạn, cháy nổ và những xe không hợp pháp từ Lào, Campuchia về cải tạo thay số khung số máy để đăng kiểm và lưu hành ở Việt Nam.

Cục Đăng kiểm đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tổ chức và giám định các xe biển số 27B - 004.52, 27B - 004.16 và 27B - 003.87 đã sửa chữa số khung, số máy, thay đổi tổng thành của xe, không đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Cục Đăng kiểm đã cảnh báo và từ chối đăng kiểm, đồng thời thông báo tới Công an tỉnh Điện Biên để quản lý đối với giấy đăng kí xe ô tô và biển số của 3 chiếc xe trên.

Còn chiếc xe mang biển kiểm soát 27B - 004.65 đã được Công ty Long Giang bán cho chủ mới nên chưa xác định được địa chỉ.

Cục Đăng kiểm sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) đối với chiếc xe này.

Nam Dũng