Theo Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, kể từ ngày 1/12/2018, UBND tỉnh điều động ông Vương Trinh Quốc (sinh năm 1976), Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở TT&TT, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vương Trinh Quốc - tân Giám đốc Sở TT&TT cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TQ