Hiện Chi cục Thủy sản Kiên Giang phối hợp với các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu cá hết hạn giấy phép khai thác trên địa bàn quản lý thực hiện thủ tục xin cấp lại hoặc cấp mới đối với phương tiện đóng mới, nâng cấp.
 
Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản IUU, góp phần khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho biết, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các huyện, thành phố ven biển, hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU. Tỉnh cũng sẽ quyết liệt đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt ngay tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chuẩn bị tốt, đầy đủ các công việc, nội dung liên quan để làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban châu Âu khi đến Kiên Giang đạt hiệu quả.

Thủ trưởng các sở, ngành như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ngoại vụ; các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương ven biển, hải đảo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện phòng, chống khai thác IUU cũng như tình hình, kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban châu Âu tại tỉnh nếu tác động tiêu cực đến nỗ lực chung tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của toàn quốc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã được UBND tỉnh giao.
 
Ông Nguyễn Sỹ Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiên Giang cho biết, hiện nay tỉnh có 3.071 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa được cấp giấy phép, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản. Trong tổng số 752 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá chỉ có khoảng 315 tàu mở thiết bị.
 
Tình trạng này nếu ngư dân không sớm khắc phục nhanh sẽ vi phạm Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2019. Theo đó, có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, tùy theo công suất tàu cá và hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

Lê Huy Hải