Tại buổi khai trương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đánh giá cao sự chủ động tích cực của Sở KH&CN trong công tác chuẩn bị tiếp nhận các điều kiện cần thiết như cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và hạ tầng phục vụ cho hoạt động ứng dụng.

Sau buổi khai trương này Sở KH&CN cần nhanh đưa ứng dụng tiến bộ KH&CN mới vào thực tiễn của cuộc sống, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ, chất lượng sản phẩm, hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng nói riêng và của toàn vùng đồng bằng sông Hồng nói chung.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cảm ơn Bộ KH&CN, các đơn vị thuộc Bộ đã chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc thiết lập Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Các điểm kết nối cung - cầu KH&CN mang tính định hướng của Bộ KH&CN là một trong những giải pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ giữa các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước; góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh; thúc đẩy thị trường KH&CN . 

Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Hải Phòng là điểm thứ 8 của cả nước, đây sẽ là nơi tạo tính an toàn, tác động, kết nối kịp thời giữa các địa phương với các điểm kết nối trên cả nước.

Từ đó, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bền vững trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung.

Điểm kết nối cung - cầu công nghệ sẽ phục vụ cho hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ.

Lãnh đạo Bộ KH&CN và lãnh đạo UBND thành phố cắt băng khai trương điểm kết nối cung - cầu công nghệ

Tại  lễ khai trương, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN TP Hải Phòng  tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ của Hàn Quốc - Đề xuất mô hình cho Việt Nam; hoạt động liên kết hợp tác ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ KH&CN đánh giá cao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở KH&CN TP Hải Phòng và các Sở KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng, các Trung tâm Ứng dụng KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng và các đơn vị liên quan tổ chức đưa vào vận hành điểm kết nối cung - cầu.

Tuy nhiên, để hoạt động mang lại sự thiết thực hơn nữa, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị: Các cơ quan, doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, các nhà khoa học, viện nghiên cứu, tiếp tục triển khai các kết quả của điểm kết nối, đặc biệt là các biên bản hợp tác ghi nhớ về chuyển giao công nghệ cần được sớm thực hiện và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kim Thành