Theo thống kê, tại tỉnh Quảng Nam bão số 5 đã khiến 142.225 khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng và đã khắc phục 21.112 khách hàng. Trong đó có 8 chi nhánh Điện lực mất điện hoàn toàn gồm: Thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước, Trà My, Đại Lộc, Hiệp Đức.

Ngay từ 5 giờ sáng nay, các Điện lực triển khai cao nhất nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện sớm nhất có thể.

Tại tỉnh Quảng Ngãi có 112.861 khách hàng bị mất điện (tổng công suất mất điện là 31,5MW), các đơn vị đã khôi phục cấp điện lại cho 25.332 khách hàng (với 6,5MW, 273 TBA).

Tỉnh Bình Định có 430.000 khách hàng mất điện. Cty Điện lực Bình Định đã huy động nhân lực khôi phục cấp điện trở lại cho gần 47.000 khách hàng.

Hiện tại đã ngớt mưa, đơn vị tiếp tục đang thống kê thiệt hại và khắc phục sự cố.

Hệ thống dẫn điện bị hư hỏng, ngã đổ nhiều nơi. Ảnh: Ngọc Phó

Tỉnh Phú Yên có tổng số khách hàng bị mất điện là 150.742, đến nay đã khôi phục cấp điện cho 68.451 khách hàng.

Ngoài ra, tại TP Đà Nẵng, tính đến sáng ngày 31/10, ngành Điện đã khôi phục được 15/17 XT trung áp (88%), với công suất khôi phục ước đạt 47/49MW (95,9%). 

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến tối qua bão số 5 đã gây mất điện 283 trạm biến áp phụ tải khiến khách hàng 2 huyện Vạn Ninh và Cam Lâm mất điện. Đến 23 giờ cùng ngày, Cty Điện lực Khánh Hòa đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho khách hàng.

Công nhân tích cực khắc phục hậu quả của bão, cung ứng điện cho khách hàng. Ảnh: Ngọc Phó

Tính đến sáng 31/10, EVNCPC đã cấp điện trở lại cho 161.895 khách hàng/685.086 khách hàng bị mất điện thuộc 4 tỉnh trên. Dự kiến đến 19 giờ hôm nay, EVNCPC sẽ khôi phục cấp điện hoàn toàn cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Ngọc Phó