Theo cơ quan này, việc lắp đặt camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương của tỉnh Sóc Trăng, trong đó, việc giám sát có khu vực nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hủy Quyết định số 1542-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera cho 12 nhà riêng Ủy viên là 882.865.000 đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan; đồng thời báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Trước đó, việc lắp đặt camera tại nhà riêng của cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Việc hủy quyết định trên thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của đơn vị.

Đinh Mười