Năm 2010 đã hòa giải thành 3.411 vụ việc; năm 2011 hòa giải thành 2.927 vụ việc; năm 2013 có 2.938 vụ việc hòa giải đạt kết quả tốt.

Kết quả trên cho thấy, hoạt động hòa giải từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Thông qua công tác hòa giải kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư.

Nhiều tổ hòa giải chọn các phương pháp linh hoạt, kết hợp giáo dục gắn với truyền thống dân tộc, vận dụng pháp luật vào vụ việc thực tế vừa khách quan, vừa thuyết phục được các đối tượng đang có mâu thuẫn tranh chấp. Hiệu quả của việc hòa giải thể hiện ở việc đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp lên trên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố lòng tin vào chính quyền cơ sở.

Tuy nhiên, hoạt động hòa giải vẫn còn hạn chế, nhất là số vụ việc hòa giải thành chưa đạt 85% trở lên, do tính chất một số vụ việc tranh chấp ngày càng đa dạng và phức tạp, trong khi năng lực, trình độ hòa giải viên còn hạn chế, do chưa được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế, tỉnh Long An tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động hòa giải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho các tổ hòa giải và hòa giải viên nhằm nâng cao ý thức giáo dục pháp luật cho hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác.

Bá Thanh