Tại hội nghị, Giám đốc Sở GTVT TP -  Trần Quang Lâm cho biết: Về xử lý điểm đen TNGT, tổng số điểm đen tính đến tháng 12/2019, giảm còn 8 điểm. Về xử lý điểm nguy cơ ùn tắc giao thông (UTGT), qua theo dõi tình hình giao thông tại 28 điểm nguy cơ UTGT đến tháng 12/2019 có 15 điểm chuyển biến tốt, 7 điểm chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 6 điểm không chuyển biến. Sở GTVT đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc công bố xóa đối với 6 điểm chuyển biến tốt và bổ sung các điểm phát sinh mới để xây dựng kế hoạch tập trung xử lý trong năm 2020.

Theo Giám đốc Sở GTVT TP Trần Quang Lâm: Trong năm 2019, tổng kế hoạch vốn do Sở quản lý được giao năm 2019 là 2.853,322 tỷ đồng; giá trị giải ngân năm 2019 đạt 2.720,825 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,4% kế hoạch giao. Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2019 được kéo giảm cả 3 mặt.

Năm 2019 khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 633 triệu lượt hành khách. Khối lượng vận tải xe buýt ước đạt 255 triệu lượt hành khách, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng vận tải hàng hóa đường bộ năm 2019 ước đạt 460 triệu tấn tăng 5% so với năm 2018. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 130,41 triệu tấn; sản lượng hàng hóa thông qua cảng, bến thủy nội địa đạt 31,5 triệu tấn tăng 6,4% so với năm 2018.

Cũng theo ông Lâm: Năm 2020, Sở sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Chương trình giảm UTGT, giảm TNGT giai đoạn 2016 - 2020.. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và 7 Chương trình đột phá của TP. Sở sẽ lên kế hoạch thực hiện để hạn chế tối đa UTGT kéo dài trên địa bàn TP và cải thiện tình hình giao thông tại các điểm nguy cơ UTGT; giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT so với năm 2019. Phấn đấu làm mới đưa vào sử dụng 81km đường bộ và 18 cây cầu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đánh giá cao những kết quả mà ngành Giao thông đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị Sở GTVT TP trong năm 2020, tập trung rà soát, đánh giá, tổng kết Chương trình giảm UTGT và giảm TNGT, rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo; tham mưu cho UBND TP một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới... Tiếp tục tham mưu cho UBND TP một số quyết sách nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vấn đề quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè; thu phí lòng đường, vỉa hè; phân luồng...

Tuấn Minh