Theo Báo cáo của Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Đăk Hà, bệnh LMLM trên đàn heo được phát hiện từ ngày 28/12/2018 tại thôn 1B, thôn 7 xã Đăk La với 181 con heo mắc bệnh. 

Ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy tổng số 181 con heo bệnh, với tổng trọng lượng trên 11.187 kg. 

Sau đó, dịch bùng phát trên diện rộng sang các thôn 1A, 1B, thôn 6, thôn 7 xã Đăk La. 

Đến ngày 12/2/2019, tổng số đàn heo mắc bệnh và bị tiêu hủy trên địa bàn xã Đăk La là 912 con với tổng trọng lượng 38.911 kg.

Còn tại xã Đăk Ngọk, từ đầu tháng 2/2019 đến nay, bệnh LMLM cũng đã xuất hiện với tổng số gần 100 con heo mắc bệnh. 

Hiện, ngành Thú y đang tích cực triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh trên toàn xã.

Tại Quyết định số 416/QĐ-UBND của UBND huyện Đăk Hà về công bố dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn huyện xác định, vùng có dịch là xã Đăk La, Đăk Ngọk; vùng bị dịch uy hiếp là xã Hà Mòn, Ngọc Wang, Đăk Ui, Đăk Mar và thị trấn Đăk Hà.

UBND huyện Đăk Hà yêu cầu, trong thời gian có dịch, tạm ngừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc mẫn cảm với bệnh LMLM và các sản phẩm của chúng ra ngoài vùng dịch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với UBND xã Đăk La, Đăk Ngọk khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tập trung mọi nguồn lực để dập dịch; lập chốt kiểm dịch động vật tại thôn 3, xã Đăk La để kiểm soát việc vận chuyển động vật ra vào vùng có dịch kết hợp phun hóa chất để phòng dịch.

Đối với các xã vùng bị dịch uy hiếp trực tiếp và chưa có dịch LMLM phải chủ động kiểm soát tình hình và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ để lý kịp thời khi có dịch xảy ra.

Khuất Nguyên