Theo Ban An toàn giao TP, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài trên 24,8 km, đi qua 4 quận, huyện: An Dương, Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền hiện nay đang tồn tại 108 điểm giao cắt đồng mức với đường bộ.

Trong đó có 32 điểm giao cắt là đường ngang hợp pháp, bao gồm 10 điểm giao cắt có người gác, 22 điểm giao cắt không có người gác và 76 điểm là lối đi dân sinh tự mở, không có đơn vị quản lý.

Hiện nay, 100% các phường, xã thuộc địa bàn các quận, huyện của TP Hải Phòng có tuyến đường sắt đi qua đều thực hiện ký cam kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Hải Phòng: Hết năm 2019, trên địa bàn TP sẽ còn tồn tại 68 đường ngang qua đường sắt.

Công tác sửa chữa, xóa bỏ đường ngang trên địa bàn TP đã và đang tích cực được thực hiện.

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

 

Qua kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao những cố gắng của Sở Giao thông vận tải và ngành Đường sắt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng kinh doanh, buôn bán, tập kết phế liệu gần khu vực đường sắt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban An toàn giao thông TP: Đến hết năm 2019 phải xóa bỏ toàn bộ đường ngang bất hợp pháp đi qua đường sắt.

Sở Giao thông Vận tải lên dự toán kinh phí, báo cáo UBND TP để thực hiện trong năm nay thi công nâng cấp các đường ngang được Bộ Giao thông Vận tải cho phép thành đường ngang có cảnh báo tự động.

Huyện An Dương phải giải tỏa hết các điểm kinh doanh phế liệu, xăng dầu gần đường sắt trước ngày 15/10/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Bến bãi nhằm thu hồi đất để mở rộng Ga Thượng Lý và chỉnh trang đô thị.

Lãnh đạo Ga Thượng Lý phối hợp Ga Hải Phòng xây dựng phương án chuyển các chuyến tàu khách ban ngày sang Ga Thượng Lý.

Kim Thành