Chiều 18/7, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ CCHC

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, TP tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ của công tác CCHC.

Trong đó, lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến; chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện CCHC là trọng tâm, nhằm thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền, lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy.

Các công tác trọng tâm được xác định cụ thể với tinh thần “triệt để, đồng bộ, tăng tốc”, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Theo đó, công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chủ động, thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp, tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân bằng nhiều hình thức được duy trì thường xuyên, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TL

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của TP, phục vụ người dân, doanh nghiệp; mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Để giải quyết tình trạng hồ sơ đất đai trễ hạn, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện 2 nhóm giải pháp.

Nhóm thứ nhất là ủy quyền cho giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ký giấy chứng nhận theo quy định. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết khoảng 10 ngày, giảm áp lực hồ sơ chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai, tiết kiệm chi phí vận chuyển hồ sơ (ước tính khoảng 2 tỷ đồng/năm).

Nhóm thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ. Theo đó, triển khai đồng bộ mô hình liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế, đã thực hiện thành công tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 12 và đang triển khai nhân rộng.

CCHC phải trở thành khâu đột phá

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu, các đơn vị tập trung cao điểm triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 10 giải pháp trọng tâm đã được chỉ đạo từ đầu năm, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác CCHC, đưa công tác CCHC trở thành khâu đột phá trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, theo dõi, bám sát việc triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch số 8127 của UBND TP về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Trong đó, cần triển khai có hiệu quả các nội dung, đề án đã được HĐND TP thông qua.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, CCHC là “chìa khóa” quan trọng, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TL

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2019 - 2020, ông Nguyễn Thành Phong cho biết: TP xác định đột phá về CCHC là “chìa khóa” quan trọng, nhằm tăng cường sự phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển.

“CCHC là việc làm lâu dài, nhiều khó khăn, nhưng chính quyền TP cam kết sẽ làm hết sức quyết tâm và kiên trì, để tạo nên động lực mới cho sự phát triển chung của TP. Chính quyền TP mong muốn có sự vào cuộc quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân TP, góp phần từng bước đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một TP có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC có nhiều điểm nổi bật như lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm hơn đối với cán bộ, công chức bằng đăng ký sáng kiến CCHC; triển khai khẩn trương “Phòng họp không giấy”; UBND TP đã có văn bản đối với những vấn đề xin ý kiến không phải TTHC; triển khai sáp nhập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP; giới thiệu 5 mô hình và 251 giải pháp hay…

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp nên tách lĩnh vực xây dựng, đất đai và hoạt động liên quan kinh tế để giám sát; CCHC phải gắn với thực hiện Chính phủ điện tử, số hóa dữ liệu để tích hợp; đồng thời cần rà soát lại dịch vụ công trực tuyến để nâng mức chỉ tiêu theo kế hoạch ban đầu.

Thiên Lý