Kết quả nổi bật

Cho biết rõ hơn, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) thông tin, tính đến 31/10, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,919 triệu người, tăng 146 nghìn người so với tháng 9/2019, đạt 97,5 kế hoạch giao; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, tăng 36 nghìn người, gấp đôi so với tháng 9/2019, đạt 101,7% kế giao.

Số người tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) là 84,893 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp là 291.142 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch giao.

Ngoài ra, từ ngày 1- 31/10, toàn ngành đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với 1.047 đơn vị; phối hợp với Bưu điện tổ chức được 1.723 hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, đã vận động được tổng số 38.135 người tham gia, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện từ đầu năm đến nay lên 212.593 người, đạt tỉ lệ 96,6% kế hoạch.

Nhiều tỉnh, TP vượt chỉ tiêu

Đáng chú ý, có nhiều BHXH tỉnh, TP đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

Theo BHXH Việt Nam, đây là kết quả nổi bật, nhất là việc tăng gấp đôi số người tham gia BHXH tự nguyện so với tháng 9/2019. Có được kết quả này cũng là do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và Bưu điện.

Điển hình được tuyên dương về triển khai thực hiện mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện là BHXH tỉnh Lạng Sơn, nhờ việc có 1.100 người đăng ký tham gia chỉ trong 1 tuần.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hồng Thịnh nhấn mạnh, BHXH tỉnh đã tổ chức “ra quân” đồng thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo nhóm…

Hà Nội là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cao nhất cả nước.

Để thực hiện chỉ tiêu, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Đàm Thị Hòa cho hay, trong tháng 10/2019, BHXH TP đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc đối tượng để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hàng tuần.

Cùng với đó, BHXH TP Hà Nội đã ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tới các Bưu điện Trung tâm và Bưu điện quận, huyện.

Đề xuất khen thưởng các địa phương hoàn thành suất sắc

Đánh giá về kết quả này, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay, việc tăng gấp đôi số người tham gia BHXH tự nguyện so với tháng 9/2019 là do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành BHXH và Bưu điện.

Ngoài ra, theo thống kê của BHXH Việt Nam, cả nước có 5 tỉnh, TP đạt tỷ lệ cao về phát triển số người tham gia.

Đó là các tỉnh: Bắc Giang (269,515 người đạt 105.9% kế hoạch giao); Ninh Bình (127,796 người, đạt 102.0% kế hoạch); Vĩnh Long (93,081 người, đạt 101.7% kế hoạch); Phú Thọ (163,870 người, đạt 100.8% kế hoạch); Quảng Ngãi (102,694 người, đạt 100.2% kế hoạch).

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2019 các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hải Dương, Thái Bình là những tỉnh có tỷ lệ phát triển người tham gia cao nhất cả nước.

Nhằm phát huy thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra của năm 2019, lãnh đạo BHXH Việt nam đề nghị toàn ngành tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quan lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương;

Cùng với đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; đề xuất khen thưởng đối với những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.

Trần Kiên