Lĩnh vực đường bộ xảy ra 3.069 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.603 người, bị thương 1.536 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 479 vụ (-13,5%), giảm 474 người chết (-15,4%), giảm 463 người bị thương(-23,16%).

Đường sắt xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ (giảm 34,55%), giảm 4 người chết (-11,43%), giảm 17 người bị thương (giảm 70,83%)./.
Theo TTXVN