Tỉnh Sơn La, tỉnh Hà Giang mới hoàn thành công tác chuẩn bị, chưa triển khai; 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hòa Bình mới triển khai cấp xã, do mới hoàn thành công tác đấu thầu. 

Tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, số xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã: 6.565 xã, đạt 61%. 209/695 huyện đã hoàn thành việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tổng cục Quản lý đất đai nhận định, mặc dù công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Bộ đã hỗ trợ tích cực Tổng cục trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao nhưng so với yêu cầu về tiến độ vẫn còn chậm.

Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo, triển khai ở các địa phương chưa quyết liệt, việc kiểm tra, đôn đốc của UBND tỉnh, Sở TN&MT ở nhiều địa phương chưa sát sao, nhiều đơn vị cấp xã, cấp huyện còn chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm, phó mặc cho đơn vị tư vấn.

Cùng với đó, một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính xã, huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc thực hiện ở các địa phương cũng bị chậm. Đặc biệt, công tác thực hiện tại cấp huyện, tỉnh do chưa thể đi đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm của các xã làm cho tiến độ chung của cả địa phương và Trung ương đều phải chậm lại; khó khăn về kinh phí để triển khai các hoạt động ở nhiều địa phương...

Để đảm bảo các mốc thời gian theo quy định, Tổng cục đã kiến nghị lãnh đạo Bộ TM&MT tiếp tục có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện; Tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, kiểm tra thực tế công tác và kết quả thực hiện.

Đối với 4 tỉnh có tiến độ thực hiện triển khai chậm, kiến nghị lãnh đạo Bộ có công văn, công thư gửi Tỉnh ủy để đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các đơn vị trong Bộ, đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo một số đơn vị có liên quan như: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp cho Tổng cục, địa phương một số sản phẩm liên quan để phục vụ việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, đối soát cập nhật…

Thái Hải