So với 2 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 454 vụ (giảm 16,09%), số người chết giảm 231 người (giảm 17,04%), số người bị thương giảm 385 người (giảm 17,77%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.291 vụ, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 209 vụ, giảm 238 người chết, giảm 124 người bị thương.    

Đường sắt, xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (19/19), tăng 7 người chết (70%), số người bị thương không thay đổi (4/4).

Đường thuỷ, xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người, làm 2 người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 3 vụ (37,5%), tăng 1 người chết (12,5%), tăng 2 người bị thương (2/0).

Hàng hải, trong 2 tháng đầu năm không xảy ra tai nạn nào.      

2 tháng đầu năm 2020, đã xảy ra 1.047 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 1.092 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 246 vụ (giảm 19,03%), giảm 263 người bị thương nhẹ (giảm 19,41%).

Mặc dù TNGT trong 2 tháng qua giảm cả ba tiêu chí, song số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn cao.

TQ