Mục đích của việc công bố đường dây nóng nói trên để kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 để các tổ chức cá nhân biết và kịp thời phản ánh thông tin về Cục Đường sắt Việt Nam.

T.An